Piscine și jacuzzi la prețuri de vânzare

Termeni şi condiții

societăți comerciale
Fonetip s.r.o.
cu sediul social în K Ochozi 663, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
număr de identificare: 27752861
înregistrată în Registrul Comerțului ținut la Tribunalul Regional din Brno, Secțiunea C, Insert 56490
pentru vânzarea de bunuri prin intermediul magazinului online situat la adresa de internet www.bavixo.ro

1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1 Acești Termeni și condiții (denumiți în continuare "Termeni și condiții") ai Fonetip s.r.o. K Ochozi 663 , 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Republica Cehă, număr de identificare: 27752861, înregistrată în Registrul Comerțului sub numele de PFA (denumită în continuare "Vânzătorul"), în conformitate cu dispozițiile articolului 1751 alineatul (1) din Legea nr. 89/2012 Coll. 1 Legea nr. 89/2012 MO.., Codul civil (denumit în continuare "Codul civil"), reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale pârâților care decurg în legătură cu sau în temeiul unui contract de vânzare-cumpărare (denumit în continuare "contract de vânzare-cumpărare") încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare "cumpărător") prin intermediul magazinului online al vânzătorului. 

Magazinul online este operat de către Vânzător pe site-ul web situat la adresa www.bavixo.ro (denumit în continuare "Site-ul web"), prin intermediul interfeței web a Site-ului web (denumită în continuare "Interfața web a magazinului").

1.2 În contractul de achiziție pot fi convenite și alte dispoziții decât termenii și condițiile. Astfel de dispoziții diferite din contractul de achiziție prevalează asupra acestor termeni și condiții.

1.3 Termenii și condițiile sunt parte integrantă a Contractului de achiziție. Contractul de achiziție și Termenii și condițiile sunt redactate în limba cehă.

1.4. Contractul de achiziție poate fi încheiat în limba cehă. Vânzătorul poate modifica și completa acești termeni și condiții. Prezenta dispoziție nu afectează drepturile și obligațiile care apar în timpul valabilității declarației de condiții anterioare.

2. CONT DE UTILIZATOR

2.1. Cumpărătorul are acces la interfața cu utilizatorul prin înregistrarea pe site-ul web. Cumpărătorul poate plasa comenzi de produse numai din interfața sa de utilizator (denumită în continuare "cont de utilizator"). În cazul în care interfața web permite acest lucru, cumpărătorul poate plasa comenzi de produse direct din interfața web a magazinului și fără o astfel de înregistrare.

2.2 Cumpărătorul trebuie să furnizeze numai informații corecte și veridice atunci când se înregistrează pe site-ul web. Cumpărătorul este obligat să își actualizeze detaliile contului său de utilizator ori de câte ori are loc o modificare. Vânzătorul consideră că informațiile furnizate de către Cumpărător în contul de utilizator și în comanda produsului sunt corecte.

2.3 Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor necesare pentru a accesa contul de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu are dreptul de a permite accesul terților la contul său de utilizator.

2.5 Vânzătorul are dreptul de a anula contul de utilizator, în special dacă Cumpărătorul nu utilizează contul mai mult de 1 an sau dacă Cumpărătorul își încalcă obligațiile contractuale (inclusiv termenii și condițiile).

2.6. Cumpărătorul recunoaște că acest Cont de utilizator poate să nu fie întotdeauna disponibil, în special din cauza întreținerii hardware și software pe echipamentele vânzătorului sau ale altor părți terțe.

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

3.1. Toate prezentările de produse de pe interfața web a magazinului au doar scop informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de vânzare cu privire la aceste bunuri. Dispozițiile articolului 1732 alineatul (2) din Codul civil.

3.2 Interfața web a Magazinului conține informații despre Produse, inclusiv prețurile fiecărui Produs în parte și costurile de returnare a Produselor, în cazul în care acestea nu pot fi returnate prin poștă obișnuită din cauza naturii lor. Prețurile produselor includ TVA și toate celelalte taxe. Prețurile produselor sunt valabile atâta timp cât sunt afișate în interfața web. Aceste dispoziții nu limitează dreptul vânzătorului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare pe baza unor condiții convenite individual.

3.3 Interfața web a Magazinului conține, de asemenea, informații privind costurile de ambalare și livrare a Produselor. Informațiile privind costurile de ambalare și livrare a Produselor afișate în interfața web a Magazinului sunt valabile numai dacă Produsele sunt livrate în Republica Cehă.

3.4 Pentru a comanda produse, cumpărătorul trebuie să completeze formularul de comandă din interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre:

         3.4.1. produsul comandat (cumpărătorul "introduce" produsul comandat în coșul electronic de cumpărături din interfața web a magazinului,

         3.4.2. modalitatea de plată a prețului de achiziție a produsului, detalii privind modalitatea de livrare solicitată a produsului comandat și

         3.4.3. informații privind costul de livrare a produselor (toate acestea fiind denumite în continuare "Comanda").

3.5 Înainte de trimiterea comenzii, Vânzătorul va permite Cumpărătorului să verifice și să modifice informațiile furnizate de Cumpărător în Comandă, astfel încât Cumpărătorul să aibă posibilitatea de a identifica și de a corecta orice erori care ar fi putut apărea la completarea comenzii. Cumpărătorul transmite comanda făcând clic pe butonul "comandă". Vânzătorul consideră că informațiile furnizate în comandă sunt corecte. Vânzătorul informează prompt Cumpărătorul cu privire la acceptarea comenzii prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail furnizată de Cumpărător în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare "adresa de e-mail a Cumpărătorului").

3.6 În funcție de natura comenzii (cantitatea de produse, prețul de achiziție, costurile de expediere estimate), vânzătorul poate solicita o confirmare suplimentară din partea cumpărătorului (de exemplu, în scris sau prin telefon).

3.7. Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător ia naștere în momentul acceptării comenzii (acceptare), pe care Vânzătorul o trimite Cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului.

3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea contractului de achiziție. Cumpărătorul suportă costurile care rezultă din utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice), care nu diferă de tarifele de bază.

4.   PREȚUL PRODUSULUI ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

4.1. Cumpărătorul poate plăti prețul produsului și costurile de livrare a produsului în conformitate cu contractul de achiziție în următoarele moduri:

      prin transfer bancar în contul Vânzătorului 
4.2 Cumpărătorul este obligat să plătească suma convenită pentru costurile de ambalare și livrare împreună cu prețul de achiziție.Dacă nu se specifică altfel, prin aceasta se înțelege prețul de achiziție și costurile de livrare ale produselor.

4.3 Vânzătorul nu va solicita niciun depozit sau altă plată similară din partea cumpărătorului. Acest lucru nu aduce atingere prevederilor clauzei 4.6 din Termeni și condiții privind obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al produselor.

4.4. În cazul plății în numerar sau la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea produselor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție se plătește în termen de 7 zile de la încheierea contractului de achiziție. În cazul unei plăți fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție prin indicarea simbolului variabil (descrierea plății) al plății.

4.5 În cazul unei plăți fără numerar, obligația Cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită atunci când suma este creditată în contul Vânzătorului.

4.6 Dacă Cumpărătorul nu trimite o confirmare suplimentară a comenzii (articolul 3.6), Cumpărătorul are dreptul de a solicita plata în avans a prețului de achiziție înainte ca Produsele să fie expediate către Cumpărător. Articolul 2119 alineatul (1) din Codul civil.

4.7. Orice reduceri de preț oferite de către vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele.

4.8 În cazul în care relația de afaceri impune acest lucru sau dacă reglementările legale general obligatorii impun acest lucru, vânzătorul va emite o factură către cumpărător pentru plățile efectuate. Vânzătorul este plătitor de TVA. Vânzătorul va emite o factură către Cumpărător după plata prețului de achiziție a Produselor și o va trimite în format electronic prin e-mail către Cumpărător.

4.9 În conformitate cu Legea privind evidența vânzărilor, vânzătorul este obligat să elibereze o chitanță cumpărătorului. În același timp, acesta este obligat să înregistreze online chitanțele primite la administratorul fiscal; în caz de defecțiune tehnică, în termen de cel mult 48 de ore.

5. REZILIEREA CONTRACTULUI DE CUMPĂRARE

5.1. Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu articolul 1837 din Codul civil, Cumpărătorul nu poate renunța la Contractul de achiziție în cazul livrării de produse care au fost modificate în funcție de cerințele Cumpărătorului, în cazul livrării de produse perisabile sau de produse care au fost amestecate cu alte produse după livrare, în cazul livrării de produse în ambalaje sigilate care au fost deschise de către consumator și care nu pot fi returnate din motive de igienă, printre altele.

5.2. Cu excepția cazului în care este vorba de un caz menționat la articolul 5.1 din Termeni și Condiții sau de un caz în care Contractul de achiziție nu poate fi reziliat în conformitate cu articolul 1829 din Codul civil, Cumpărătorul are dreptul de a rezilia Contractul în termen de paisprezece (14) zile de la primirea Produselor, iar dacă obiectul Contractului constă în mai multe livrări de Produse, această perioadă va începe după ultima livrare a Produselor. Rezilierea Contractului de achiziție trebuie trimisă Vânzătorului în termenul menționat anterior. Pentru a rezilia Contractul de vânzare-cumpărare, Cumpărătorul poate utiliza formularul pus la dispoziție de Vânzător, care este anexat la Termeni și condiții. Cumpărătorul poate trimite rezilierea contractului de servicii, printre altele, la adresa de afaceri a vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului bavixo@bavixo.ro.

5.3. În cazul rezilierii Contractului de cumpărare în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, Contractul este reziliat de la început. Produsele trebuie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea cumpărătorului din contract. În cazul retragerii din Contractul de achiziție de către Cumpărător, Cumpărătorul va suporta toate costurile de returnare a Produselor către Vânzător, chiar dacă Produsele nu pot fi returnate prin poștă obișnuită din cauza naturii lor.

5.4 În cazul rezilierii Contractului de achiziție în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, Vânzătorul va returna Cumpărătorului, în termen de paisprezece (14) zile de la rezilierea Contractului de achiziție, fondurile primite de la Cumpărător în același mod în care le-a primit de la Cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna cumpărătorului beneficiile oferite la returnarea bunurilor sau în alt mod, cu condiția ca acesta să fie de acord cu acest lucru și cu condiția ca acest lucru să nu implice costuri suplimentare pentru cumpărător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare, vânzătorul nu este obligat să restituie cumpărătorului banii primiți până când cumpărătorul nu returnează bunurile sau nu dovedește că bunurile au fost trimise vânzătorului.

5.5. Vânzătorul are dreptul de a evalua daune-interese în raport cu cererea de rambursare a prețului de achiziție formulată de cumpărător.

5.6. În cazurile în care cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare în conformitate cu articolul 1829 alineatul (1) din Codul civil, vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din acest contract până când cumpărătorul a luat în primire bunurile. Într-un astfel de caz, vânzătorul rambursează cu promptitudine prețul de achiziție cumpărătorului, nu în numerar, în contul bancar desemnat de cumpărător.

5.7 Dacă Cumpărătorul primește un cadou împreună cu Bunurile, contractul de cadou dintre Vânzător și Cumpărător este încheiat sub condiție suspensivă, astfel încât, dacă Cumpărătorul se retrage din Contractul de cumpărare, contractul de cadou pentru un astfel de cadou își încetează efectele, iar Cumpărătorul este obligat să returneze cadoul primit.

6. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA PRODUSELOR

6.1. În cazul în care se convine asupra unei metode de transport la cererea expresă a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscurile și costurile suplimentare asociate cu o astfel de metodă de transport.

6.2 Dacă vânzătorul este obligat să livreze bunurile la locul specificat de cumpărător în comandă, în conformitate cu contractul de achiziție, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.

6.3 Dacă, din motive imputabile Cumpărătorului, este necesară livrarea repetată a bunurilor sau printr-o metodă diferită de cea specificată în comandă, Cumpărătorul va plăti costurile asociate cu livrarea repetată a bunurilor, adică costurile asociate cu metoda diferită de livrare.

6.4. La primirea bunurilor de la transportator, cumpărătorul trebuie să inspecteze integritatea ambalajului bunurilor și trebuie să notifice imediat transportatorul în cazul în care se constată orice defect. În cazul în care se constată deteriorări ale ambalajului care indică intenția de a accesa conținutul transportului, cumpărătorul nu trebuie să accepte transportul.

6.5. Celelalte drepturi și obligații ale părților privind transportul mărfurilor pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, în cazul în care acestea sunt emise de vânzător.

6.6  În cazul nerecuperării sau neacceptării transportului, vânzătorul are dreptul la despăgubiri din partea cumpărătorului în valoare corespunzătoare cheltuielilor de expediere și ambalare a bunurilor nerevendicate.


7. DREPTURILE CARE DECURG DIN EXECUTAREA NECORESPUNZĂTOARE

7.1. Drepturile și obligațiile pârâților în legătură cu pretențiile sunt guvernate de legislația general aplicabilă (în special de dispozițiile secțiunilor 1914-1925, secțiunile 2099-2117 și secțiunile 2161-2174 din Codul civil și de Legea nr. 634/1992 MO. privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare).

7.2 Vânzătorul este răspunzător față de Cumpărător că Produsul nu are defecte. În special, vânzătorul va fi răspunzător față de cumpărător pentru faptul că, la primirea livrării:

         7.2.1. produsul are caracteristicile și este adecvat scopului convenit între părți; în absența unui astfel de acord, produsul are caracteristicile pe care vânzătorul sau producătorul le-a indicat și la care cumpărătorul se așteaptă datorită naturii produsului și pe baza publicității pentru acestea,

         7.2.2. produsul este potrivit pentru scopul declarat de vânzător sau pentru scopul pentru care este utilizat în mod normal,

         7.2.3. produsul corespunde calității sau manoperei eșantionului sau originalului, în cazul în care manopera sau calitatea a fost determinată pe baza eșantionului sau a originalului contractului,

         7.2.4. produsele sunt în cantitate, mărime sau greutate corespunzătoare; și

         7.2.5. produsele sunt conforme cu cerințele legislației aplicabile.

7.3 Dispozițiile prevăzute la clauza 7.2 din Termeni și condiții nu se aplică produselor vândute la un preț redus din cauza unui defect pentru care s-a convenit prețul redus, produselor uzate ca urmare a utilizării normale, produselor uzate care prezintă defecte ca urmare a utilizării corespunzătoare sau a uzurii pe care produsele o aveau la preluarea lor de către cumpărător sau atunci când acest lucru nu rezultă din natura produselor.

7.4 Dacă un produs prezintă un defect în termen de șase luni de la recepție, se consideră că bunurile au fost defecte la recepție. Cumpărătorul are dreptul de a reclama defectul în termen de 24 de luni de la primirea bunurilor de consum.

7.5. Cumpărătorul își exercită dreptul de a face o reclamație la vânzător la adresa unității unde poate fi primită reclamația, având în vedere gama de produse vândute, sau la unitatea sau locul de desfășurare a activității.

7.6 Alte drepturi și obligații ale pârâților în legătură cu răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate de procedura de reclamații a vânzătorului.

8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

8.1. Cumpărătorul nu dobândește dreptul de proprietate asupra produselor decât după ce prețul produselor a fost plătit integral.

8.2 În conformitate cu articolul 1826 alineatul (1) litera (e) din Codul civil, vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în raport cu cumpărătorul.

8.3 Vânzătorul se ocupă de reclamațiile consumatorilor prin intermediul adresei de e-mail bavixo@bavixo.ro. Vânzătorul trimite informații privind soluționarea reclamației la adresa cumpărătorului de la care a fost trimisă reclamația.

8.4 Autoritatea cehă de inspecție a comerțului, Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, NI: 000 20 869, website: http://www.coi.cz este utilizată pentru soluționarea amiabilă a litigiilor comerciale care decurg din Contractul de achiziție.

8.5 Vânzătorul are dreptul de a vinde bunuri pe baza unei licențe comerciale. Oficiul pentru licențe comerciale efectuează inspecții în cadrul competențelor sale. Supravegherea în domeniul datelor cu caracter personal este efectuată de către Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea cehă de inspecție comercială efectuează verificări, în limitele competenței sale, cu privire la conformitatea cu Legea nr. 634/1992 MO. privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

8.6. Prin prezenta, cumpărătorul își asumă riscul de schimbare a circumstanțelor în conformitate cu articolul 1765 alineatul (2) din Codul civil.

9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Protecția datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului este asigurată în conformitate cu Legea nr. 101/2000 MO. privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare.

9.2 Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: nume și prenume, adresa de reședință, adresa de facturare și de livrare, numărul de cont bancar, e-mail, număr de telefon (denumite în continuare în mod colectiv "date cu caracter personal").

9.3. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător în scopul îndeplinirii drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală și pentru administrarea contului de utilizator. Cu excepția cazului în care cumpărătorul decide altfel, cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător în scopul trimiterii de informații și comunicări comerciale și profesionale. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în întregime în temeiul prezentului articol nu este o condiție care ar împiedica în sine încheierea unui contract de vânzare-cumpărare.

9.4. Cumpărătorul recunoaște că este obligat să furnizeze date personale corecte și veridice (la înregistrarea în contul său de utilizator, la plasarea unei comenzi prin intermediul interfeței web a magazinului) și este obligat să informeze vânzătorul fără întârzieri nejustificate cu privire la modificările aduse datelor sale personale.

9.5 Vânzătorul poate încredința unei terțe părți, în calitate de operator, prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului. Cu excepția persoanelor care transportă produsele, vânzătorul nu poate transfera datele cu caracter personal către terți fără acordul prealabil al cumpărătorului. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru o perioadă de timp nelimitată.

9.6 Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în format electronic în mod automatizat sau pe suport de hârtie în mod neautomat.

9.7. Cumpărătorul confirmă că datele cu caracter personal furnizate sunt corecte și că este conștient de faptul că furnizarea acestor date cu caracter personal este voluntară.

9.8 În cazul în care Cumpărătorul consideră că prelucrarea datelor sale personale de către Vânzător este contrară protecției vieții sale private și personale sau contrară legii, în special dacă datele personale sunt inexacte în ceea ce privește prelucrarea lor, acesta poate:

           9.8.1. să ceară explicații vânzătorului sau operatorului,

           9.8.2. să ceară vânzătorului sau operatorului să remedieze situația.

9.9 În cazul în care Cumpărătorul solicită informații cu privire la modul în care sunt prelucrate datele sale cu caracter personal, Vânzătorul îi va furniza Cumpărătorului astfel de informații. Vânzătorul are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru furnizarea de informații în conformitate cu fraza anterioară, care nu trebuie să depășească costurile necesare pentru furnizarea informațiilor.

10. TRIMITEREA DE INFORMAȚII COMERCIALE ȘI STOCAREA DE COOKIE-URI

10.1 Cumpărătorul consimte la trimiterea de informații despre produsele, serviciile sau afacerile Vânzătorului la adresa de e-mail a Cumpărătorului și consimte la trimiterea de comunicări comerciale la adresa de e-mail a Cumpărătorului.

10.2 Cumpărătorul își dă acordul pentru stocarea de cookie-uri pe computerul său. În cazul în care o achiziție poate fi efectuată pe site-ul web și obligațiile contractuale ale vânzătorului pot fi îndeplinite fără a stoca cookie-uri pe computer, cumpărătorul poate revoca consimțământul menționat în fraza anterioară.

11. ADRESA

11.   Cumpărătorul poate primi corespondență la adresa de e-mail a Cumpărătorului.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1 În cazul în care relația stabilită prin Contractul de achiziție conține un element internațional (străin), atunci părțile convin ca relația să fie guvernată de legislația cehă. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor consumatorului în temeiul legislației general obligatorii.

12.2 În cazul în care orice dispoziție din Termeni și condiții devine invalidă, ineficientă sau inaplicabilă, aceasta va fi înlocuită cu o dispoziție care se apropie cel mai mult de ea. Nulitatea sau ineficacitatea unei astfel de dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.

12.3. Contractul de achiziție, inclusiv termenii și condițiile, se arhivează electronic de către vânzător și nu se publică.

12.4 Datele de contact ale Vânzătorului: adresa de livrare Fonetip s.r.o. ,Výrobní 1442 , 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, adresa de e-mail bavixo@bavixo.ro, telefon +420 566 466 176

 

În Bystřice nad Pernštejnem 1. 5. 2022