Piscine și jacuzzi la prețuri de vânzare

Procedura de reclamații

Termenii plângerii
Procedura de reclamații a magazinului online bavixo.ro

Administrator:
Fonetip s.r.o. Výrobní 1442, Bystřice nad Pernštejnem 593 01. Republica Cehă
ID: 27752861 DIC: CZ27752861

 (denumit în continuare "vânzătorul")

 revendică produsele achiziționate în magazinul online la adresa www.bavixo.ro.

Datele de contact ale vânzătorului:

Adresă:
Fonetip s.r.o.
Výrobní 1442
593 01, Bystřice nad Pernštejnem
E-mail: bavixo@bavixo.ro 
Telefon: +420 566 466 176 

 

1.Procedura de reclamații reglementează procedura și condițiile de bază pentru sesizarea defectelor produsului și aplicarea garanției de către cumpărător în conformitate cu dispozițiile relevante ale Legii nr. 89/2012 MO., Codul civil, cu modificările ulterioare, iar în cazul unui consumator, Legea nr. 634/1992 MO. privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

2. Drepturile rezultate din executarea defectuoasă, inclusiv răspunderea pentru garanție, sunt exercitate de către cumpărător la adresa de contact a vânzătorului (alte modalități de a reclama defectele nu sunt limitate în niciun fel în cadrul regimului de reclamații).
3. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător pentru faptul că bunurile sunt lipsite de defecte la recepție. În special, Vânzătorul va fi răspunzător față de Cumpărător pentru faptul că la primirea:

- produsul are caracteristicile și este adecvat scopului convenit între părți; în absența unui astfel de acord, produsul are caracteristicile specificate de vânzător sau de producător și la care se poate aștepta în mod rezonabil având în vedere natura produsului și baza publicității,

- mărfurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare; și

- bunurile sunt conforme cu cerințele legislației aplicabile.

4. Pentru toate bunurile noi vândute de vânzător unui cumpărător care este un consumator, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător pentru faptul că bunurile sunt lipsite de defecte la recepție și că defectele bunurilor de consum nu apar în termen de douăzeci și patru de luni de la primirea bunurilor de către cumpărător. În cazul în care un defect al produsului apare în termen de șase luni de la recepție, bunurile sunt considerate ca fiind defecte la recepție. În cazul în care pe produse, pe ambalajul acestora sau în instrucțiunile de utilizare anexate este indicată o perioadă de garanție diferită, în conformitate cu legislația specifică, perioada de garanție expiră la expirarea acestei perioade. În cazul în care cumpărătorul nu este un consumator, nu se oferă nicio garanție de calitate.

5. În cazul în care, în timpul perioadei de garanție, apare un defect al produsului pentru care produsul achiziționat nu poate fi utilizat în totalitate în mod corespunzător și acest defect poate fi remediat, cumpărătorul are dreptul la o reparație gratuită. În cazul unui defect care poate fi remediat la un produs care nu a fost încă utilizat, cumpărătorul are dreptul de a solicita înlocuirea produsului defect cu un produs fără defect în loc să remedieze defectul. În cazul unui defect înlăturabil, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție.
6. În cazul unui defect care nu poate fi înlăturat și care împiedică utilizarea produselor ca bunuri fără defecte, cumpărătorul are dreptul la înlocuirea produselor, la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție sau la rezilierea contractului de cumpărare.

7. Cumpărătorul nu are dreptul de a revendica bunurile dacă știa, înainte de a primi livrarea, că acestea sunt defecte sau dacă el a cauzat defectul. Cumpărătorul nu poate rezilia contractul și nu poate solicita livrarea de bunuri noi dacă nu poate returna bunurile în starea în care le-a primit, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

8. În cazul în care cumpărătorul nu se retrage din contract sau nu își exercită dreptul la livrarea de bunuri noi fără defecte, acesta poate solicita o reducere a prețului de achiziție în schimbul înlocuirii sau reparării bunurilor. De asemenea, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă în cazul în care vânzătorul nu îi poate furniza bunuri noi fără defecte, nu poate înlocui o piesă sau repara bunurile și dacă vânzătorul nu ia măsuri de remediere într-un termen rezonabil sau dacă măsurile de remediere ar fi în mod evident dificile pentru consumator.
9.Cumpărătorul trebuie să depună o reclamație la Vânzător (sau la un reparator) fără întârzieri nejustificate după descoperirea defectului. Reclamațiile depuse sunt soluționate fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data depunerii lor, cu excepția cazului în care vânzătorul și cumpărătorul convin altfel. Vânzătorul emite o confirmare scrisă a reclamației și a soluționării acesteia.

10. Momentul în care vânzătorul primește notificarea de revendicare din partea cumpărătorului este considerat ca fiind momentul revendicării.

11. În cazul unei rechemări în litigiu, Vânzătorul va decide dacă acceptă sau nu

12.Drepturile în temeiul garanției și răspunderea pentru defecte nu se aplică bunurilor pentru care se face o reclamație după expirarea perioadei de garanție specificate și nici uzurii speciale cauzate de utilizarea bunurilor. Garanția și drepturile de răspundere pentru defectele cauzate de utilizarea necorespunzătoare, nerespectarea instrucțiunilor, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare. În cazul bunurilor vândute la un preț mai mic, vânzătorul nu este răspunzător pentru un defect pentru care prețul mai mic a fost convenit în schimbul dreptului de schimb; în acest caz, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă.

13:
- Informarea vânzătorului prin e-mail sau în scris.

- În cazul în care interfața web permite acest lucru, cumpărătorul poate utiliza schema de notificare a reclamației, care va fi trimisă pe adresa sa de e-mail sau poate fi descărcată de la adresa:

- trimiterea bunurilor reclamate (cu excepția rambursărilor, care nu sunt acceptate de către Vânzător) la adresa de contact a Vânzătorului (sau a reparatorului desemnat de acesta), la oricare dintre instalațiile Vânzătorului sau la sediul sau sediul comercial al Vânzătorului. La expediere, cumpărătorul trebuie să ambaleze bunurile într-un ambalaj adecvat pentru a preveni deteriorarea sau distrugerea. Se recomandă ca bunurile să fie însoțite de o dovadă de cumpărare sau de o factură, dacă a fost emisă, sau de un alt document care să ateste achiziționarea bunurilor, împreună cu o descriere a defectului și o propunere de soluționare a reclamației. Nimic din cele de mai sus nu împiedică o soluționare pozitivă a plângerii în conformitate cu condițiile legale.

Vânzătorul nu este răspunzător pentru daunele aduse persoanelor sau bunurilor cauzate de manipularea sau utilizarea necorespunzătoare a produselor sau de neglijență. 

Prezenta procedură de reclamații este valabilă și intră în vigoare de la 1 mai 2022