Piscine și jacuzzi la prețuri de vânzare

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal
Politica de confidențialitate
I.
Dispoziții de bază

1. Operatorul de date cu caracter personal este Fonetip s.r.o. - bavixo.ro cu sediul social la K Ochozi 663, Bystřice nad Pernštejnem 593 01, Republica Cehă (denumit în continuare "Operatorul"), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Consiliului și al Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare "GDPR").

2. Datele de contact ale operatorului sunt adresa: Výrobní 1442, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
    e-mail: bavixo@bavixo.ro telefon: +420 566 466 466 176

3. Operatorul nu a desemnat un responsabil desemnat cu protecția datelor.   

 II.
Sursele și categoriile de date cu caracter personal prelucrate

1. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului sau datele cu caracter personal pe care operatorul le-a obținut ca urmare a procesării comenzii dvs.

2. Operatorul prelucrează datele dvs. de identificare și de contact, precum și datele necesare pentru executarea contractului.

 

III.
Temeiul juridic și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

1. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este 

- executarea contractului dintre dumneavoastră și operator în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD,
- interesul legitim al operatorului de a furniza marketing direct (în special pentru trimiterea de comunicări comerciale și buletine informative) în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a); (1) litera (a); (f) din RGPD,
- Consimțământul dvs. pentru prelucrarea în scopul furnizării de marketing direct (în special pentru trimiterea de comunicări comerciale și buletine informative și pentru crearea serviciului de "urmărire a produselor") în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD. 1(a) din RGPD coroborat cu secțiunea 7(2) din Legea nr. 480/2004 MO. privind anumite servicii ale societății informaționale, cu excepția cazului în care au fost comandate bunuri sau servicii. 
2:

- procesarea comenzii dumneavoastră și exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dumneavoastră și operator; datele cu caracter personal necesare pentru comandă sunt necesare pentru procesarea cu succes a comenzii (nume și adresă, persoană de contact); furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului; fără furnizarea datelor cu caracter personal, nu este posibilă încheierea contractului sau executarea acestuia de către operator,
- trimiterea de comunicări comerciale și desfășurarea altor activități de marketing,

    
- trimiterea de notificări atunci când bunurile sunt în stoc, dacă este configurat serviciul "Product Tracking".


    
3. Nu există o decizie individuală automată a operatorului în sensul articolului 22 din RGPD.

 

IV.
Perioada de păstrare a datelor

1. Operatorul păstrează datele cu caracter personal 


    
- pentru perioada necesară pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dumneavoastră și operator și pentru executarea creanțelor care decurg din această relație contractuală.


    
- până la retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, dar nu mai mult de 3 ani dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului. 
- până la retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul "urmăririi mărfurilor", adică trimiterea de notificări prin e-mail privind stocarea mărfurilor, pentru o perioadă maximă de 6 luni, în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului.
2. După expirarea perioadei de păstrare, operatorul șterge datele cu caracter personal.

V.
Destinatarii datelor cu caracter personal (subcontractanți ai operatorului)

1. Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoanele

- care sunt implicați în furnizarea de bunuri/servicii/plăți în cadrul contractului,

- care asigură administrarea magazinului online și alte servicii legate de funcționarea magazinului online,

- care furnizează servicii de marketing.

- care furnizează servicii de contabilitate și de impozitare

2. operatorul intenționează să transfere date cu caracter personal către o țară terță (țară din afara UE) sau către o organizație internațională. Destinatarii datelor cu caracter personal în țările terțe sunt furnizorii de servicii de e-mail. 

VI.
Drepturile dumneavoastră

1. În conformitate cu prevederile GDPR, trebuie să  

- dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu articolul 15 din RGPD;

- dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 16 din RGPD sau la restricționarea prelucrării în conformitate cu articolul 18 din RGPD; 

- dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu articolul 17 din RGPD; 

- dreptul de a se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 din RGPD; și 

- dreptul de a vă transfera datele cu caracter personal în conformitate cu articolul 20 din GDPR; 

- dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în scris sau prin e-mail la adresa operatorului prevăzută la articolul III din prezentele condiții. 

2. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru protecția datelor dacă considerați că drepturile dumneavoastră privind protecția datelor au fost încălcate.

 VII.
Politica de confidențialitate

1. Operatorul declară că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal.

2. Operatorul declară că numai persoanele autorizate de către operator au acces la datele cu caracter personal.

 VIII.

Dispoziții finale

1. Prin trimiterea unei comenzi din formularul de comandă online, confirmați că ați citit termenii și condițiile de protecție a datelor și că le acceptați pe deplin.

2. Operatorul are dreptul de a modifica aceste condiții. Aceasta va publica noua versiune a politicii de confidențialitate pe site-ul său web.

 

Aceste condiții vor intra în vigoare la 1 mai 2022.